La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les condicions d’ús següents:

La publicació digital d’EL BOSQUERO CB té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que s’hi ofereixen.

EL BOSQUERO CB no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

EL BOSQUERO CB no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts als enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

EL BOSQUERO CB no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari, derivat de l’accés a la publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

EL BOSQUERO CB és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus titulars respectius, i com a tals són reconegudes per EL BOSQUERO CB. Cap material d’aquesta publicació digital no podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d’EL BOSQUERO CB.

EL BOSQUERO CB respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels usuaris de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre d’altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid als efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi, cal adreçar-se al servei d’atenció al client d’EL BOSQUERO CB que indicarà en cada cas els punts que cal seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com ara comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a EL BOSQUERO CB de manera gratuïta. No heu d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat d’EL BOSQUERO CB són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per EL BOSQUERO CB. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o l’eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.